ELNÖKSÉG

Egyesületünk alakuló közgyűlésén, ill. 2011. július 11-i közgyűlésén tagozatonként az alábbi elnökségi tagokat választotta meg: 

 

– elnök: Sógorka Miklós 

– elnökhelyettes: Szijj Ferencné 

– tagok: Bíró Tibor, Csányi Józsefné, Pintér Lajos, Székely Márton 

 

Az elnökség alapszabály szerinti feladat- és hatáskörei: 

 • képviselő delegálása egyéb szervezetekbe; 
 • a munkaszervezet vezetéséért felelős munkaszervezet vezető kiválasztása; 
 • döntés két közgyűlés közötti időszak között az Egyesület ügyeiben, kivéve azokat a tárgyköröket, amelyeket az alapszabály, vagy jogszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe vagy más személy, egység hatáskörébe utal; de különösen: 
 • a közgyűlés Összehívása, a napirendi pontok meghatározása; 
 • az éves költségvetési javaslat elkészítése és közgyűlés elé terjesztése; 
 • az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés összeállítása és közgyűlés elé terjesztése; 
 • döntés a tagok felvételére, a kérelem elutasítására vonatkozóan; 
 • határozathozatal tag törlése ügyében; 
 • az alapszabály módosítását célzó tervezet elkészítése és a közgyűlés elé történő benyújtása; 
 • a tagnyilvántartás folyamatos vezetése az Egyesület tagjairól; 
 • döntés a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia/Terv végrehajtása során felmerülő delegált feladat ellátásával összefüggő, a munkaszervezet vezető által összeállított kérelem elfogadásáról, esetleges visszautalásáról; 
 • döntés az elnök által felterjesztett támogatási rangsor(ok) alapján a forrás(ok) allokációjáról; 
 • az elnök utasítása a forrásallokáció során feltárt eljárási hibák javítására; 
 • a 1698/2005/EK rendelet által átfogott III. és/vagy IV. tengelyes intézkedések végrehajtása érdekében, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal útmutatásával összhangban elkészített Szervezeti és Működési Szabályzatot (SZMSZ) jóváhagyása, javaslattétel annak módosítására.