TAGJAINK

Egyesületünket 66, mindhárom szférát (közszéfa – 26 tag, üzleti szféra – 24 tag, civil szféra – 16 tag) képviselő tag alapította. Időközben tagjaink száma kettővel csökkent.

A tagok jogai és kötelezettségei:

– Az egyesület minden tagja jogosult részt venni az egyesület tevékenységében.

– Minden tag választhat és választható az egyesület szerveibe.

– A közgyűlésen minden tagot egy szavazat illet meg. Szavazati jogukat a tagok személyesen vagy képviselőik útján gyakorolhatják.

– Az egyesület tagja köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek: a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat megfizetni, továbbá tevékenyen közreműködni az egyesületi célok megvalósítása érdekében.

– Az egyesület tagjai az egyesület működésével összefüggésben tudomásukra jutott minden adatot az adatvédelmi jogszabályok rendelkezéseit és a személyiségi jogokat tiszteletben tartva kötelesek kezelni.

 

Tagjegyzékünk az alábbi szövegre kattintva olvasható.