TÁMOGATÁSIGÉNYLÉS

A támogatásban részesített pályázati projektek megvalósítása közbeni, ill. végső pénzügyi elszámolása, a megítélt támogatási összeg lehívása érdekében kifizetési kérelmet kell benyújtani a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz és az Államkincstárhoz.

 

Felhívjuk a támogató okirattal rendelkező ügyfeleink figyelmét, hogy kifizetési kérelmük elkészítéséhez az alábbi, 30/2021. (V. 5.) Kincstári Közlemény nyújt tájékoztatást.

A közlemény és mellékletei letölthetők az alábbi linkeken:

Magyar Államkincstár Közleménye

Amennyiben kérdése merül fel, munkaidőben felteheti személyesen, telefonon vagy e-mailben az alábbi elérhetőségeken!

Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület

2870 Kisbér, Széchenyi I. u. 2.

tel.: 06-20/322-6661

e-mail: bkkve.leader@gmail.com

 

 

 

 

ARCHÍV HÍREK

 

 

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közleményei szabályozzák a kifizetési kérelmek benyújtásának idejét, módját, egyéb szabályait, valamint a mellékletei tartalmazzák a benyújtandó formanyomtatványokat.

Aktuális kifizetési kérelem benyújtási időszak

2015. I. félév

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2015. január 23-án és 26-án közzétette a február 1-től benyújtható kifizetési kérelmek közleményeit – melyek a címekre kattintva elérhetők – többek között az alábbi jogcímekkel kapcsolatban:

– Falumegújítás-és fejlesztés

– 11/2015.(I.23.) számú MVH Közlemény

– Vidéki örökség megőrzése

– 9/2015.(I.23.) számú MVH Közlemény

– Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

– 26/2015. (I.26.) MVH közlemény

– Turisztikai tevékenységek ösztönzése

– 20/2015.(I.23.) számú MVH Közlemény

– LEADER – 14/2015.(I.23.) MVH Közlemény

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a fenti jogcímek esetében a beruházás megvalósítási határideje 2015. március 31. Az utolsó kifizetési kérelem benyújtásának határideje pedig 2015. május 31.

Kérjük, szíveskedjenek a határidőket figyelemmel kísérni és betartani.

Munkaszervezetünk továbbra is segítséget nyújt a kifizetési kérelmek összeállításában, kérdéseikkel keressenek bennünket!

2014. II. félév

Megjelentek az alábbi jogcímek kifizetési kérelmeinek 2014. augusztus 1. – 2014. december 31. közötti benyújtási időszakához kapcsolódó MVH közlemények:

– 120/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az EMVA-ból nyújtandó, a vidéki gazdaság és a lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2013-tól igénybe vehetı támogatások kifizetésének igényléséről

– 118/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az EMVA-ból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

– 117/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az EMVA-ból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

– 116/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az EMVA-ból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

– 115/2014. (VII. 22.) számú MVH Közlemény az EMVA-ból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások kifizetésének igényléséről

– 113/2014. (VII.22.) számú MVH Közlemény az EMVA-ból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

2014. I. félév

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2014. januárjában jelentette meg az aktuális kifizetési kérelem benyújtási időszakhoz (2014. február 1. – május 31.) kapcsolódó közleményeit az alábbi jogcímek vonatkozásában:

13/2014. (I.22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

9/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

8/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

7/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

3/2014. (I. 22.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a vidéki örökség megőrzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

Akciócsoportunk munkaszervezete 2013. júniusában postázta a támogató határozatokat a Falumegújítás és -fejlesztés, valamint A vidéki örökség megőrzése jogcímek tavalyi, 3. meghirdetési körének tisztelt Kedvezményezettjei számára.

Ezúton hívjuk fel ismételten a figyelmet a megvalósítással, a támogatás lehívásával kapcsolatos főbb tudnivalókra az innen letölthető MVH tájékoztatóval.

Emellett munkaszervezetünk továbbra is meg kíván adni minden segítséget a nyertes projektek eredményes megvalósításához, kérjük, keressenek bennünket.

2013. II. félév

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013. júliusában és augusztusában jelentette meg az aktuális kifizetési kérelem benyújtási időszakhoz (2013. augusztus 1. – december 31.) kapcsolódó közleményeit az alábbi jogcímek vonatkozásában:

III. tengely

– Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése – 113/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény

– A turisztikai tevékenységek ösztönzése – 112/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény

– Falumegújítás és –fejlesztés – 114/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény

– A vidéki örökség megőrzése – 111/2013. (VII. 22.) számú MVH Közlemény

 

IV. tengely

– a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása – 110/2013. (VII.22.) számú MVH Közlemény

– a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről – 153/2013. (VIII. 22.) számú MVH közlemény

2013. I. félév

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 2013. január 22-én megjelentette az ÚMVP III-as és IV-es tengelyének vidékfejlesztési jogcímeihez kapcsolódó kifizetési kérelmek benyújtásával kapcsolatos közleményeit, melyek a 2013. február 1. és 2013. május 31. közötti benyújtási időszakban relevánsak.

A közlemények innen érhetők el.

A vonatkozó MVH közlemények alapján az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és III-IV. tengelyeinek többek között alábbi jogcímeihez kapcsolódó nyertes pályázati projektek támogatásainak lehívása érdekében lehet kifizetési kérelmet benyújtani 2012. augusztus 1. és december 31. között:

Az előző időszakhoz képest történtek változások:

Az aktuális közlemények értelmében a kifizetési kérelmek elektronikus módon történő benyújtásához rendelkezésre áll a megfelelő felület (eKifizetés), s ennek következtében a kifizetési kérelmek postai mellett elektronikus úton is benyújthatóak, kivéve a Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése és a Turisztikai tevékenységek ösztönzése jogcímeket, ahol a 2. pályázati körös támogatási kérelmekhez kapcsolódó kifizetési kérelmeket csak elektronikus úton lehet benyújtani.

A postán benyújtott kérelmeket ezután a az ügyfél lakóhelye vagy székhelye szerinti regionális illetékességű MVH megyei kirendeltséghez (Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Veszprém Megyei Kirendeltsége – 8202 Veszprém, Pf. 791.) kell küldeni.

III. tengely

– mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése – 98/2012. (VII. 20.) számú MVH Közlemény

– a turisztikai tevékenységek ösztönzése – 97/2012. (VII. 20.) számú MVH Közlemény

– falumegújítás és –fejlesztés – 95/2012. (VII. 20.) számú MVH Közlemény

– a vidéki örökség megőrzése – 96/2012. (VII. 20.) számú MVH Közlemény

IV. tengely

– a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtása

– 107/2012. (VII. 20.) számú MVH Közlemény

– 124/2012. (VII.31.) számú MVH Közlemény

– 128/2012. (VIII.06.) számú MVH Közlemény

A kifizetési kérelmek összeállításával kapcsolatosan fontos megjegyezni, hogy 2011. december 21-én megjelent és 22én hatályba lépett az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV.17.) FVM rendelet (a továbbiakban: Vhr.) módosítása. A Vhr.-t a 124/2011. (XII.21.) VM rendelet módosította. A változások főként a beruházási támogatásokat érintik. Ezért célszerű a Vhr. és a vonatkozó MVH Közlemények, valamint a kitöltési útmutatók alapos tanulmányozása a támogatási és kifizetési kérelmek – melyek összeállításával kapcsolatos szaktanácsadással munkaszervezetünk rendelkezésükre áll – benyújtása előtt. 

Az ÚMVP III. és IV. tengelyének jogcímeihez kapcsolódóan 2010. október 1. és október 31. között ismételten kifizetési kérelmet lehet benyújtani, amihez kapcsolódóan az MVH megjelentette vonatkozó közleményeit:

– 133/2010. (IX.28.) MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatás kifizetésének igényléséről

– 134/2010. (IX.28.) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

– 136/2010. (IX. 28.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások körében az integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítására és működtetésére igénybe vehető támogatások

– 143/2010. (IX. 30.) számú MVH Közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

– 144/2010. (IX.30.) számú MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatás kifizetésének igényléséről

– 146/2010. (IX.30.) számú MVH Közlemény a LEADER keretében benyújtott pályázatok kifizetésének igényléséről

A 133-, 134-, 143- és 144/2010. számú MVH közleményben szereplő jogcímek vonatkozásában a kifizetési kérelmet elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül is be lehet nyújtani. Az elektronikus kérelembenyújtással teljes mértékben kiküszöbölhető a dokumentumok papíralapú, postai benyújtása, mivel a kérelmezőnek az elektronikusan kitöltött formanyomtatványokhoz szkennelve kell csatolnia a kérelem mellékleteit képező további dokumentumokat. Az elektronikus kifizetési kérelem beadását elősegítő oktató videót innen töltheti le.

2010. július 5-én megjelentek az ÚMVP III. tengelye jogcímeire benyújtott és támogatásban részesített kérelmek kifizetését szabályozó, a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal közleményei, melyek az alábbi címekre kattintva érhetők el:

102/2010 (VI.30.) MVH közlemény – Falumegújítás és -fejlesztés

103/2010 (VI.30.) MVH közlemény – Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése

105/2010 (VI.30.) MVH közlemény – Vidéki örökség megőrzése

104/2010 (VI.30.) MVH közlemény – Turisztikai tevékenység ösztönzése