Kedves Nyertes LEADER Pályázók!

Egy gyakori megvalósítási hibára szeretnénk felhívni figyelmüket a legutóbbi két helyi LEADER pályázati felhívásunkkal kapcsolatban!

A kötelező és vállalt rendezvények esetében kérjük, figyeljenek a következőkre!

A projekt népszerűsítő rendezvény megtartása előtt legalább 30 nappal a rendezvényre szóló meghívót a HACS-nak és a Kincstár pályázati benyújtó felületén is meg kell küldeni (az igazoló dokumentum a kinyomtatott email-HACS felé).

– A Meghívó kötelező tartalmi elemeire is figyelni kell. (Dátum, helyszín, rendezvény célja, logók).

– A rendezvényen jelenléti ív vezetése kötelező, és fotókat is kell készíteni.

– A rendezvény után egy összefoglaló beszámolót kell írni, min. 5 fotót csatolni hozzá azt a HACS-nak, és a kifizetési kérelemmel a pályázathoz is csatolni kell.

Kérjük, figyelmesen olvassák el a pályázati felhívásban leírt teendőket, vagy keressék munkaszervezetünket.

Az alábbiakban olvashatnak egy rövid összefoglalót a projektek megvalósításával kapcsolatban és elérhetők a dokumentumminták is:

Egyesületünk facebook oldalán is számos hasznos információt találnak.