Ezúton szeretnénk felhívni tisztelt pályázóink figyelmét mindkét aktuális LEADER pályázati felhívásunk 3.4.1.3. Egyéb elvárások pontjában foglaltakra, melyekre figyelmet kell fordítani a projektek megvalósítása során, mivel ezek elmulasztása százalékos támogatás csökkentéssel jár.

Ezek közül a rendezvényekkel kapcsolatosakat emeljük most ki:

  1. A támogatást igénylő vállalja, hogy a záró kifizetési kérelem benyújtásáig legalább egy alkalommal a projektet bemutató, népszerűsítőrendezvényt szervez. Kötelező és vállalt rendezvény esetében a támogatás igénylő minimum 30 nappal a rendezvény előtt meghívót, valamint a megvalósulást követő 30 napon belül legalább egy A4 oldalas, szöveges és fényképes beszámolót küld a rendezvényről a Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület részére, a bkkve.leader@gmail.com email címre, ami tartalmaz 5 db fotót is.
  2. Rendezvény esetében a kedvezményezett köteles a rendezvény témájáról, helyszínéről és időpontjáról szóló meghívót és a meghirdetés dokumentációját a rendezvény megvalósítási időpontját megelőző harmincadik napig a közbenső szervezeti feladatok ellátása során bevont szervezetként eljáró megyei kormányhivatalnak elektronikusan a https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/ felületen keresztül megküldeni.