A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rend. 86. § (1) bekezdése alapján „Ha a kedvezményezettnek a támogatási szerződésben rögzített, vagy bármely, e rendelet alapján szolgáltatott adataiban változás következik be, vagy a projekt műszaki, szakmai tartalma, költségvetése, vagy a támogatás egyéb feltételei változnak, a kedvezményezett a tudomására jutástól számított nyolc napon belül köteles azt bejelenteni az irányító hatóságnak.

A fenti változásbejelentéssel kapcsolatban az alábbiakban olvashatnak egy rövid tájékoztatót és a kapcsolódó felhasználói segédletet:

Tájékoztató változásbejelentésről

Felhasználói segédlet